Anasayfa

Yükselen Değer Biyomedikal Mühendisliği

Geleceği Yakala!

Biyomedikal Mühendisliği,yükselen yaşam standartlarının beraberinde getirdiği klinik ihtiyaçlara tıp ve biyolojinin,mühendislik ve temel fen bilimleri prensipleri ile çözüm arayan disiplinler arası ve çok hızlı gelişen bir mühendislik dalıdır.Bu alandaki temel amaç,tıp ve mühendisliğin kesiştiği noktada sağlık sektöründe çözülmeyi bekleyen pek çok problem için tanı,takip ve tedavi yöntemi,malzeme ve cihazları geliştirmektir.Başlıca çalışma konuları, biyomalzemeler,doku mühendisliği,biyoelektronik,yapay sinir ağları,biyomedikal görüntüleme ve sinyal işleme,biyomekanik,biyoteknoloji ve genetik,ilaç taşınımı ve nanotıp olarak sıralanabilir.

Biyomedikal Mühendisliği İş Olanakları

Biyomedikal Mühendisleri,sağlık sektöründe tasarım,üretim,pazarlama ve AR-GE gibi alanlarda çalışabilirler. Özel sektörde,hastaneler ve özellikle tıbbi cihaz ve tıbbi ürün üretici firmalarda iş bulma fırsatına sahip olan Biyomedikal Mühendisleri, ilaç sanayiden protez üreticilerine kadar çok geniş bir yelpazede istihdam edilebilme olanakları vardır. Dünyada teknolojik açıdan en hızlı gelişim gösteren iki önemli alandan biri olan sağlık sektöründe,konusunda uzmanlaşmış nitelikli Biyomedikal Mühendislerine duyulan ihtiyaç önemli derecede artmaktadır. Ülkemizde sağlık sektörüne hizmet sunan üretici ve tedarikçi firmaların yanı sıra Biyomedikal Mühendislerinin Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerin 200 yatak kapasiteli olanlarına ve özel hastanelerin ise 100 yatak ve üzeri kapasiteli olanlarında en az 1 Biyomedikal Mühendisi istihdam zorunluluğu getirilmiştir (27.07.2011 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete; 22.03.2002 tarih ve 24708 sayılı Resmi Gazete).

Biyomedikal Mühendislerinin sağlık sektöründe çalışma olanakları göz önüne alındığında,diğer mühendislik alanlarında yeni mezun mühendislere göre daha kolay ve yüksek ücretli iş bulma fırsatlarına sahip olabilmektedir.

 Lisansüstü Öğrenim ve Yurt Dışı Olanakları

Biyomedikal Mühendisliği bölümü mezunu öğrencilerimiz yurt içi veya yurt dışındaki saygın üniversitelerinde akademik kariyerlerine devam edebilecek ve araştırma görevlisi olarak çalışma imkanlarına sahip olabileceklerdir.

Comments are closed.