BEÜ Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkezimiz, 08.04.2001 tarihinde, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2) numaralı alt bendi uyarınca Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi” adıyla kurulmuştur. Üniversitemizin adının değişmesiyle birlikte 14.08.2012 tarihinden itibaren “Bülent Ecevit Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi” adı altında faaliyetlerine devam etmektedir.

Merkezimizin kuruluş amacı,  çevre sorunları konusunda bilimsel araştırmada bulunmak, çevre kirliliğinin nedenleri ve önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek, bu konuda projeler üretmek ve uygulamak, yörede çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.


Comments are closed.