Ambalaj Atıklarının Toplanması

Anasınıfında ambalaj atıklarının ayrı toplanması için eğitim verildi.

  • Tıp fakültesi, diş hekimliği, sağlık yüksek okulu ve personel çocukları için anaokulunun bulunduğu Sağlık kampüsünün ambalaj atıklarının ayrı toplanabilmesi için yine ilgili lisanslı firma ile anlaşma yapılarak, uygun toplama işlemi gerçekleştirilmiştir.

Ambalaj atıklarının ayrı toplanmasının planlanması ve yürütülmesi; Sayın Nebahat ÖZER’in değerli katkıları ile Doç. Dr. Süreyya ALTIN, Araş. Gör. Ersin AYTAÇ, Araş. Gör. Elif ALAYDIN, Aziz ÇİFTÇİ, Erdeniz ÖZGÜL ‘den oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirilmiştir.

Bu proje ile hem personelin, hem de öğrencilerin atık yönetimine katkısı sağlanmış böylece Üniversite kampüs alanında oluşan ambalaj atıklarının önemli bir bölümü geri dönüşüme kazandırılmıştır. 

Comments are closed.