Faaliyetlerimiz

Konferans Adı: Ambalaj Atıklarının Yönetimi ve Kontrolü
Konuşmacı: Volkan ENÇ (İSTAÇ Ar-Ge Şefi)
Yer: Tahir Karauğuz Konferans Salonu
Tarihi: 03.04.2013

Konferans Adı: Su Mühendisliği, Ülkemizde Suyun Yönetimi ve Su Sorunları
Konuşmacı: Prof. Dr. Hızır ÖNSOY
Yer: Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu
Tarihi: 22.03.2012

Konferans Adı: Karadeniz’de Bölgesel Çevre Yönetimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Ahmet KIDEYS
Yer: Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu
Tarihi: 15.04.2011

Konferans Adı: Japonya Depreminden Alınacak Dersler
Konuşmacı: Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜNDOĞDU
Yer: Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu
Tarihi: 08.04.2011

Konferans Adı: Türkiye’de Tsunami Tehlikesi
Konuşmacı: Prof. Dr. Yıldız ALTINOK
Yer: Prof. Dr. Arif Amirov Konferans Salonu
Tarihi: 08.04.2011

Konferans Adı: Türkiye’de Katı Atık Sorunu ve Geri Kazanmanın Önemi
Konuşmacı: Prof. Dr. Günay KOCASOY
Yer: ZKÜ Gösteri ve Konferans Salonu
Tarihi: 04.06.2010

Konferans Adı: Ülkemizde Çevre Sorunları ve Geleceği
Konuşmacı: Prof. Dr. Derin ORHON
Tarihi: 05.06.2009

Konferans Adı: Küresel İklim Değişikliği ve Su Sorunu
Konuşmacı: Prof. Dr. Orhan ŞEN
Tarihi: 04.06.2008

Konferans Adı: Türkiye’de Biyoyakıt Gelişmeleri
Konuşmacı: Prof. Dr. Filiz KARAOSMANOĞLU
Tarihi: 11.03.2008

Konferans Adı: Küresel Isınmaya Çözüm Olarak Hidrojen Ekonomisi
Konuşmacı: Prof. Dr. Saim ÖZKAR
Tarihi: 12.11.2007

Konferans Adı: Küresel İklim Değişikliği İçin Çözümler: Hidrojen Enerjisi
Konuşmacı: Prof. Dr. Engin TÜRE
Tarihi: 14.05.2007

Konferans Adı: Küresel İklim Değişimi ve Bölgesel Yansımaları: Gerçekler ve Belirsizlikler
Konuşmacı: Prof. Dr. Mehmet KARACA
Tarihi: 04.06.2007

Konferans Adı: Sahra Tozları ve Tabiat Etkileşimi
Konuşmacı: Prof. Dr. Cemal SAYDAM
Tarihi: 26.05.2006

Konferans Adı: Uzay Mekiği ve Uzay İstasyonunda Bilimsel Araştırmalar
Konuşmacı: Prof. Dr. Nurcan BAÇ
Tarihi: 23.05.2005

Konferans Adı: Türkiye’deki CO2 Envanteri ve İlerideki Yıllar İçin CO2 Emisyon Projeksiyonu
Konuşmacı: Prof. Dr. Aysel ATIMTAY
Tarihi: 16.04.2005

Konferans Adı: Küresel İklim Değişimi ve Türkiye’ye Olası Etkileri
Konuşmacı: Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
Tarihi: 07.04.2005

Comments are closed.