Hedeflerimiz

  • Kamuoyuna açık seminer/paneller düzenlemek
  • Çevre politikası uygulamalarına yön vermek
  • Öğrenci ve çalışanlarımıza yönelik bilgilendirmeleri artırmak
  • Atık Yönetim planlarını uygulamak
  • Atık azaltımını sağlamak
  • Enerji tasarrufu verilerini takip etmek ve iyileştirme önerileri sunmak
  • Ulusal ve uluslar arası değerlendirmelere katılmaktır.

Comments are closed.