Misyonumuz

Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin misyonu, çevre sorunlarının belirlenmesi ve çözümünde disiplinler arası çalışmaları yapmak, çevre sorunları konusunda bilimsel araştırmada bulunmak, çevre kirliliğinin nedenleri ve önlenmesine yönelik stratejiler geliştirmek, bu konuda projeler üretmek ve uygulamak, yörede çevre bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak, sürdürülebilir çevre politikasının uygulanması ve geliştirilmesini sağlamaktır.

Comments are closed.