Vizyonumuz

Toplum yararını dikkate alarak gelecek nesillere sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre bırakma için çevre sorunlarına karşı farkındalığını artıran,

Çevre sorunları ve çözüm önerileri hakkında bilimsel bulgu ve önerileri makamlara ve kamuoyuna aktaran,

Çevre eğitiminin kalitesini geliştirici çalışmalarda bulunan;

Yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte hedeflerle uyumlu plan ve projeler üreten bir merkez olmaktır.

Comments are closed.