Öğr.Gör.Havva KILIÇ

1) Adı Soyadı Havva KILIÇ  
2) Doğum Yeri Zonguldak
3) Ünvanı Öğretim Görevlisi
4) Öğretim Durumu
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişk Ankara Üniversitesi 1999
Yüksek Lisans İktisat Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2009
Doktora İktisat Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 2009-halen devam

 

5) Akademik Ünvanlar
       
       
       

6 ) Yönetilen, destek olunan Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

6.1 Yüksek Lisans

6.2 Doktora tezleri

7 ) Yayınlar

7.1 Uluslar arası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

7.2 Uluslar arası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında ( Proceedings ) Basılan Bildiriler

7.3 Yazılan Uluslar arası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

7.4 Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Korkmaz, Turhan, Hilal Uygurtürk ve Havva Kılıç Darıcı, “Küresel Ekonomik Krizin Turizm Sektörüne Etkisi: Panel Veri Analizi”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2009, Sayı: 2.

Öztürk N., S. Barışık ve H.Kılıç Darıcı (2010) “ Gelişmekte Olan Piyasalarda Finansal Derinleşme ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Panel Veri Analizi”, ZKÜ Journal of Social Science, 6(12), 95-119

7.5 Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

7.6 Diğer Yayınlar

8 ) Projeler

8.1 Uluslararası Projeler

8.2 Ulusal Projeler

9 ) İdari Görevler

  1. Yüksekokul Müdür Yardımcılığı
  2. İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı

10 ) Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

11 ) Ödüller

12 ) Son İki Yılda Vermiş Olduğu Lisans ve Lisans üstü Dersler

 

Yoruma kapalı.