Yrd. Doç. Dr. Ebru Kılıçay

Yrd. Doç. Dr.
Elektronik ve Otomasyon Bölüm Başkanı

Telefon: 0 372 265 67 66
Adres: Bülent Ecevit Üniversitesi, Nurhan Demirtaş Eğitim Binası, Oda no:, Kat: Zemin, Kilimli, Zonguldak.

E-Posta

Öğrenim Durumu

Derece Üniversite Bölüm / Program
Lisans Hacettepe Üniversitesi Kimya
Yüksek Lisans Hacettepe Üniversitesi Kimya/Biyokimya
Doktora Karaelmas Üniversitesi Kimya/Biyokimya

Önceki Çalışma ve Akademik Unvanlar

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Uzman Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi Hematoloji Bölümü Koagülasyon Ünitesi (Ankara)

Son İki Yılda Verdiği Dersler

Akademik Yıl Dönem Dersin Adı
2010-2011 Bahar Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Genel Kimya
Ölçme Laboratuarı
Güz Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Bilgisi
Biyomedikal Ölçme Laboratuarı
2009-2010 Bahar Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Genel Kimya
Ölçme Laboratuarı
Güz Biyokimya
Biyomedikal Cihaz Bilgisi
Biyomedikal Ölçme Laboratuarı

Yüksek Lisans Tezi ve Yapıldığı Yer

Enzim İmmobilizasyonu için Mağnetik Kitosan Mikrokürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu (Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Biyokimya ABD)

Doktora Tezi ve Yapıldığı Yer

Biyokimyasal Olarak Modifiye Edilmiş Bakteriyel Poliester Esaslı Mikro ve Nano Boyutta İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu (Karaelmas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya Bölümü, Biyokimya ABD)

Yayınlar

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

 • Odabaşı M., Kılıçay E., Denkbaş E.B., HSA Adsorption with Chitosan Microspheres, ‘’The 7th International Symposium on Biomedical Science and Technology’’, Summary Book, PT 28, 25-27 September, 2000, Ankara, Turkey.
 • Bayram C., Kılıçay E., Çakmak H.B., Hazer B., Çırak T., Noda I., Denkbaş E.B., Triamcinolone Acetonide Loaded Polyhydroxybutyrate-co-hexanoate (PHBHX) Microspheres ‘’13th International Pharmaceutical Techniques Symposium, Hacettepe University, 10-13 September, 2006. Antalya.
 • Kılıçay E., Çakmaklı B., Hazer B., Denkbaş E.B., Preparation and Characterization of Acetylsalicylic Acid Loaded PMMA and PMMA Copolymers Derived from Plant Oils Magnetic Microspheres ‘’4. European Symposium Biopolymers’’, 2-4 Ekim, 2007, Kuşadası.
 • Kılıçay E., Güven E., Türk M., Hazer B., Denkbaş E.B., Preparation and Characterization of Bacterial Polyester Based Naoparticles for Targeted Delivery of Etoposide’’ NanoTR6, 5th Nanoscience and Nanotechnology Conference, İzmir Institute of Technology, Çeşme, Turkey, June 15-18, 2010.Kılıçay E., Demirbilek M., Türk M., Güven E., Hazer B., Denkbaş E.B., ‘’Etoposide Loaded Poly(3-Hydroxybutyrate-co-3-Hydroxyhexanoate), PHBHHx Nanoparticles for Cancer Therapy’’, Nanomed 2010 IANM Second World Congress, 3-6 October 2010, Antalya, Turkey.

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında  basılan bildiriler

 • Kılıçay E., Irmak S., Baysal M.Y., Denkbaş E.B., Enzim İmmobilizasyonu için Mağnetik Kitosan Mikrokürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu. ‘’III. Akdeniz Analitik Kimya Konferansı’’ 4-9 Haziran 2000, Antalya, Türkiye.
 • Denkbaş E.B., Kılıçay E., Birlikseven C., Irmak S., Öztürk E., Mağnetik Kitosan Mikrokürelerin Hazırlanması ve Mağnetik Özelliklerinin Belirlenmesi. ‘II. Ulusal Kromatografi Kongresi’’, Kırıkkale Üniversitesi, 6-8 Haziran, 2001, Kırıkkale.
 • Denkbaş E.B., Odabaşı M., Kılıçay E., Baysal M.Y., Özdemir N., Kitosan Mikrokürelere Bağlı Sibakron Mavi F3-GA ile İnsan Serum Albumin Adsorpsiyonu, ‘’II.Ulusal Kromatografi Kongresi’’, Kırıkkale Üniversitesi, 6-8 Haziran, 2001, Kırıkkale.
 • Kılıçay E., Hazer B., Melek E., Bayram C., Ezere., Noda I., Denkbaş E.B., Afinite Uygulamalarında Kullanılmak Üzere Polihidroksibütirat-Hegzanoat (PHBHX) Mikro ve Nanokürelerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu. ‘’II. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi’’, Karaelmas Üniversitesi, 7-10 Haziran, 2006, Zonguldak.
 • Tekin İ., Kılıçay E., Hazer B., Uçar M., Noda I., Denkbaş E.B., Polihidroksibütirat-Hegzanoat (PHBHX) Nanopartiküllerin Hazırlanması ve Tanısal Uygulamalarda Kullanılması, ‘’II. Ulusal Afinite Teknikleri Kongresi’’, Karaelmas Üniversitesi, 7-10 Haziran, 2006, Zonguldak.
 • Kılıçay E., Çakmaklı B., Hazer B., Denkbaş E.B., Yenebilir Yağ/Yağ Asitlerinden Elde Edilen Kopolimerlerin Nanokürelerinin Hazırlanması ve İlaç Salımlarının İncelenmesi ‘’21. Ulusal Kimya Kongresi’’, 23-27 Ağustos, 2007, Malatya.
 • Kılıçay E., Hazer B., Doğal Polimerlerin Kimyasal Modifikasyonları ve İlaç Salım Profillerinin İncelenmesi ‘’XXII. Ulusal Kimya Kongresi’’, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 6-10 Ekim 2008, Mağusa-K.K.T.C.
 • Kılıçay E., Hazer B., Çoban B., Doymamış Mikrobiyal Poliesterler Üzerinde Bazı Yeni Türetmeler ‘’ 23. Ulusal Kimya Kongresi’’, Cumhuriyet Üniversitesi, 16-20 Haziran 2009, Sivas.

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Denkbaş E.B., Kılıçay E., Birlikseven C., Öztürk E., Magnetic Chitosan Microspheres: Preparation and Characterization, Reactive & Functional Polymers, (2002), 50, 225-232 (Atıf Sayısı: 88).
 • Denkbaş E.B., Odabaşı M., Kılıçay E., Özdemir N., Human Serum Albumin (HSA) Adsorption with Chitosan Microspheres, Journal of Applied Polymer Science, (2002), 86, 3035-3039.
 • Bayram C., Denkbaş E., Kılıçay E., Hazer B., Çakmak B., Noda İ., Preparation and Characterization of Triamcinolone Acetonide Loaded Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) Microspheres, Journal of Bioactive and Compatible Polymers, 2008.
 • Kılıçay E., Çakmaklı B., Hazer B., Denkbaş E.B., Açıkgöz B., Acetylsalicylic Acid Loading and Release Studies of the PMMA-g-Polymeric Oils/Oily Acids Micro and Nanospheres, Journal of Applied Polymer Science, (2011), 119, 1610-1618.
 • Kılıçay E., Demirbilek M., Türk M., Güven E., Hazer B., Denkbas E.B., Preparation and Characterization of Poly(3-hydroxybutyrate-co-3-hydroxyhexanoate) (PHBHHx) Based Nanoparticles for Cancer Theraphy, European Journal of Pharmaceutical Sciences, (2011), gönderildi,.
 • Kılıçay E., Hazer D.B., Hazer B., Biomedical Applications of Poly(3-hydroxyalkanoate)s: A State of the Art Review, Polymer Chemistry, (2011), gönderildi.

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

 • Kılıçay E., Hazer B., Çoban B., Scholz C., Synthesis and Characterization of the Poly(ethylene glycol) Grafted Unsaturated Microbial Polyesters, Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, (2010), 38(1), 9-17.

Panel, Konferans ve Seminer

 • ‘’Biyokimyada Temel ve Modern Teknikler’’, Biyokimya Lisansüstü Yaz Okulu, Ege Üniversitesi, 27 Ağustos-03 Eylül 2000, Kuşadası, İzmir.
 • ‘’Klinik Laboratuarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi Eğitimi’’, Hacettepe      Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Bölümü, 13-15 Şubat, 2004, Sıhhiye, Ankara.

Projeler

 • ‘’Ticari Olarak Üretilen Bazı Yeni Bakteriyel Poliesterlerin İlaç Salım Sistemlerinde Kullanılması’’2004-2006 yılı 2004.13.02.01 no’lu Kapsamlı Araştırma Projesi.
 • ‘’ Doğal ve Sentetik Biyobozunur Polimerler Kullanılarak Gıda Ambalaj Malzemelerinin Elde Edilmesi ve Uygulama Alanlarına Yönelik Olarak Özelliklerinin Geliştirilmesi’’ 2005-2008 yılı 104M128 kodlu Tubitak Projesi.
 • ‘’Kanser tedavisinde kullanılmak üzere biyokimyasal olarak modifiye edilmiş polimerik taşıyıcıların hazırlanması ve karakterizasyonu’’, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi Projesi, 09 01 602 006, Yardımcı Araştırmacı, 2009-devam ediyor.

Yoruma kapalı.