Etkinliklerimiz

  • 13 Nisan 2012 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nün düzenlediği ‘’Serebral Paralize’de Güncel Yaklaşımlar’’ konulu  panel  Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç.Dr. Şebnem Kargı konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.Panele Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğretim üyeleri davetli konuşmacı olarak katılmışlardır. Prof.Dr. Sayın Yavuz Yakut’’ Serabral Paralizide  ortezleme’’, Prof.Dr. Sayın Mintaze Kerem Vural ‘’Serabral Paralizi’de Motor fonksiyonel değerlendirme’’ Prof. Dr. Sayın Nilgün Bek ‘’Serabral palsy’de biyomekanik Değerlendirme’’ Doç.Dr. Sayın Zuhal KUNDURACILAR ‘’ Serabral  Paralizde Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ‘’konulu konferanslarını vermişlerdir. Panelde Prof.Dr. Sayın Gül Şener ve  Prof.Dr. Sayın Ayşe Livanelioğlu oturum başkanları olarak ,değerli katkılarda bulunmuşlardır. Panele Zonguldak ili ve çevresinden çok sayıda fizyoterapist katılmıştır.Tıp Fakültesinden bazı branş doktorları da  panele ilgi göstermişlerdir. Serabral paralizide güncel  yaklaşımların ele alındığı panel  verimli bir tartışma ortamında gerçekleşmiştir.

 Fotoğraflar 

  • Nisan2012 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ve Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’nın  düzenlediği ‘’KOAH’da Çok Yönlü Tedavi Yaklaşımları I. Halk Buluşması’’ Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Doç.Dr. Şebnem Kargı konferans salonunda gerçekleştirilmiştir.Panele  Prof.Dr. Sayın Meltem TOR(Bülent Ecevit Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı ) ‘’Kronik obstrüktif akciğer hastalıklarında tıbbi tedavi ‘’ Doç.Dr.Sayın Zuhal Kunduracılar(Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı )’’ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında SolunumFizyoterapisi ‘’Doç.Dr. Sayın Selda Kaya(Bülent Ecevit Üniverisitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon  Anabilim Dalı Başkanı ) ‘’Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Kasİskelet Problemleri’’Uzm.Dyt. Sayın Funda Kasapoğlu’’ Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Beslenme’’,Hemşire Sayın Saadet Çolak Özdemir (Uzun Mehmet Gögüs Hastalıkları Hastanesi) ‘’KOAH’da İlaç Kullanımı ‘’ konulu konferanslar vermişlerdir. Panele Tıp Fakültesinden ilgili sağlık personeli, Zonguldak Merkez Huzurevi sakinleri ve merkezin idari personeli ,Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü temsilcileri ,  hasta ve aile yakınları katılmışlardır.Değerli konuşmacıların etkili ve verimli bir ortamda gerçekleştiridikleri  toplantıya ilgi büyük olmuştur. Halka KOAH’ın önemi ve farklı disiplinlerle tedavisinin mümkün olduğu anlatılmıştır. Ayrıca yerel basın ve görsel medya  yaptıkları çeşitli haberlerle konuyu gündemde tutarak katkıda bulunmuşlardır. Panele konuşmacılara teşekkür belgesi ve üniversitenin çeşitli hediyeleri sunularak son verilmiştir.

 Fotoğraflar  

  • Kasım   2011 tarihinde Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyo Bölümü’nün düzenlediği Doç. Dr. Sayın Zuhal KUNDURACILAR tarafından  ‘’Multidisipliner Yaklaşımlarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyonun Yeri ve Önemi’’konulu  panel  Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  Doç.Dr. Şebnem Kargı konferans salonunda gerçekleştirilmiştir. Panele Tıp Fakültesinden öğretim üyeleri ,araştırma ve öğretim görevlileri ,sağlık personeli ve öğrenciler katılmıştır. Fizyoterapistlerin farklı disiplinlerle çalışma yapabileceklerinin önemine değinilerek, sorular cevaplandırılmıştır.Konferansın ardından konuşmacıya teşekkür belgesi ve üniversitenin çeşitli hediyeleri sunulmuştur.

Sunum

Fotoğraflar 

 

  • Zonguldak ‘ta  tarihinde kanal 67 Reçete programında canlı yayında Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç.Dr. Sayın Zuhal KUNDURACILAR ‘’Kronik  Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Solunum Fizyoterapisi’’konulu uygulamalı bir konferans gerçekleştirmiştir.

Video

  • 7-8 Kasım 2012 tarihinde Zonguldak Dedeman OteldeZonguldak Valiliği ve  Bülent Ecevit Üniversitesi  Karadeniz Strateji Aratarafından düzenlenen     ‘’Karadeniz Geneli Ve Batı Karadeniz Özelinde  Kalkınmada  Sağlık Turizmi ‘’ ve ‘’Zonguldak İlinde Sağlık Turizminin Potansiyelinin Değerlendirilmesi’’ çalıştayında Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Düzenleme Kurulunda yer almıştır.Sempozyum ve Çalıştayın Düzenleme Kurulu yürütücülüğünü yapan  Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç.Dr. Zuhal KUNDURACILAR’’ İleri Yaş Turizmi’’ konulu bir konferans vermiştir.

Fotoğraflar

  •  Bülent Ecevit Üniversitesi Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Doç.Dr. Zuhal KUNDURACILAR ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm öğretim üyesi Yrd. Doç.Dr. Eda Akbaş tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 20110 Yılı SOSYAL KALKINMA Mali Destek Programı (Sözleşme No: TR81/11/541)  Zonguldak İlinde Fizyoterapi Ve Rehabilitasyonun Geliştirilmesi İçin Bülent Ecevit Üniversitesi  Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi Ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencilerinin Mesleki Farkındalıklarının Oluşturulması konulu bir proje  gerçekleştirilmiştir.2011 yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne öğrenci alınamadığı için ,proje aynı bölgede olması nedeniyle Karabük Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğrencileriyle gerçekleştirilmiştir.

Fotoğraflar

Proje özeti

 

 

 

Comments are closed.