Hakkımızda

Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi;

 • Okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi, çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak;
 •   Uygulama amaçlı anaokulları açarak, Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak;
 •   Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişimleri ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak;
 •   Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların ailelerinin de, çocuklarıyla iletişimlerini geliştirmek amacıyla eğitimlerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

 

MİSYONUMUZ

Atatürk  İlke ve İnkılâplarına bağlı, çocukların, ailelerin ve toplumun beklentilerine duyarlı, çalışmalarını bilimsel araştırmalarla pekiştiren, okul öncesi eğitim alanında yeni yetişecek eğitimcileri destekleyen ve kaliteli hizmet anlayışını benimseyen bir kurum olmak

VİZYONUMUZ

Çocukların kendini tanıyabilen, yüksek özgüveni ile kendisini ve çevresini önemseyen, bedensel ve ruhsal estetik duygusuna sahip, sevgi ve saygı gibi önemli değerleri gelişmiş, başkaları ile ilişkilerini olumlu davranışlarla yönetebilen,  yaratıcı, sebep-sonuç  ilişkisi kurabilen proje  çalışmalarına önem  veren,  yaparak-yaşayarak  öğrenme  metodunu  kullanan bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak ve onları okul dönemine en iyi şekilde hazırlamak

DEĞERLERİMİZ

 • Çocukların  bedensel, zihinsel,  duygusal  gelişmelerini ve bağımsız  davranışlar  geliştirmesini  desteklemek,
 • Çocukların gelişimlerini düzenli  olarak  değerlendirerek aksamalara müdahale etmek,
 • Çocuğun ailesi ile ayrılmaz bir bütün olduğunu unutmadan eğitim  sürecinde  çocuğun  ve  ailenin  etkin  katılımını  sağlamak,
 • Çocukların  Türkçeyi  doğru  ve  güzel  konuşmalarını  sağlamak,
 • Eğitim  anlayışına  uygun  eğitim  ortamları  hazırlamak,
 • Bilimsel Araştırmalarla sürekli   gelişerek eğitim ve hizmet kalitesini artırmak
 • Tüm  etkinlikleri  yaş grubuna göre oyun  temelli  düzenlemek,
 • Şartları  elverişsiz  çevrelerden  ve  ailelerden  gelen  çocuklarımız  için  ortak  bir  yetiştirme  ortamı  yaratmak,
 • Her  çalışana  değer  vermek ve eşit  fırsat  tanımak

 

Comments are closed.