►Radyoloji Anabilim Dalı

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI

radyolojiyeni2017

Tanıtım: Radyoloji Anabilim Dalı, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde Ekim 2000 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Radyoloji  Anabilim Dalı’mızda tanısal amaçlı Rontgen, Kontrastlı Röntgen, Ultrasonografi, Renkli Doppler Ultrasonografi, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme tetkiklerinin çekilmesi ve raporlanması gerçekleştirilmektedir. Bunların yanı sıra Anjiyografi ve Girişimsel Radyoloji alanında da hizmet vermektedir.  2016 yılında 78000 adet Röntgen-Kontrastlı Röntgen, 23000 adet Ultrasonografi-Renkli Doppler Ultrasonografi, 20000 Bilgisayarlı Tomografi, 12000 Manyetik Rezonans Görüntüleme  ve 5500 Mamografi incelemesi gerçekleştirilmiştir.

 

Eğitim: Tıp fakültesi öğrencilerine  dönem III ‘de  23 saat teorik radyoloji dersi verilmektedir. Dönem V öğrencilerine  ise 15 günlük  Nükleer Tıp-Radyoloji stajı verilmektedir. Ayrıca  Zonguldak Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Radyoloji Teknikerliği ön lisans ve Fizyoterapi Rehabilitasyon lisans programlarında Radyoloji dersleri verilmektedir.  Radyoloji alanında Uzmanlık Eğitimi, ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda 5 (beş) yıldır. Uzmanlık eğitimi sürecinde; araştırma görevlileri önce Ultrasonografi, Rontgen, Kontrastlı Rontgen çalışmalarına katılır. Daha sonra Renkli Doppler Ultrasonografi, Mamografi ve Bilgisayarlı Tomografi değerlendirme programına alınırlar. İlerleyen yıllarda Manyetik Rezonans görüntüleme değerlendirmelerine katılırlar. Uzmanlık eğitiminin son yılında Girişimsel Radyoloji eğitimi alırlar. Radyoloji araştırma görevlileri ayrıca makale, seminer ve olgu sunum toplantılarına, çeşitli anabilim dallarıyla yapılan ortak toplantılar yanında bilimsel yayın çalışmalarına da katılırlar.

Vizyon: Radyoloji Anabilim Dalı yakın çevresinde ve Batı Karadeniz bölgesinde diyagnostik ve girişimsel radyoloji hizmetlerinde kendine düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmeyi hedefler. Ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir bölüm olma vizyonunu paylaşır.

.Temel Değerler::

-Bilimsellik ve Evrensellik

-Çağdaşlık

-Doğruluk ve Güvenilirlik

-Katılımcılık ve Paylaşımcılık

-Sorumluluk

-Bilgiyi arama, toplama, üretme ve yaymada mükemmellik

-Hekimlik temel değerlerini gözetmek

-Akademik etik ilkeleri gözetlemek

-Teknolojik gelşişmeleri izlemek ve uygulamak

-Radyoloji eğitimini doğru ve ilkeli yaklaşımla gerçekleştirmek

 

Misyon:

Öğrencilerin hastalıkların Klinik-Radyolojik tanı mekanizmalarını uygun eğitim ve çağdaş yöntemler eşliğinde öğrenmelerini sağlamaktır. Evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli hekimler, radyoloji uzmanları ve radyoloji teknikerleri yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

 

Akademik Personel:

2016-2017 eğitim- öğretim döneminde Radyoloji Anabilim Dalı kadrosunda üç Yardımcı Doçent öğretim üyesi bulunmaktadır. Bölümümüzün bugüne kadar yetiştirdiği radyoloji uzman sayısı on altı dır.Halen üç araştırma görevlisi uzmanlık eğitimi almaktadır.

Anabilim Dalı Başkanı:

 • Yrd.Doç.Dr. İbrahim İlker ÖZ

Öğretim Üyeleri:

 • Yrd.Doç.Dr. İbrahim İlker ÖZ
 • Yrd.Doç.Dr. Serkan GÜNEYLİ
 • Yrd.Doç.Dr. Emrah ÇAĞLAR

Araştırma Görevlileri:

 • Özge DEMİRSOY
 • D Fatma Büşra ÇAYLAR
 • Yazgülü AYDIN

İdari/Teknik Personel:

Kadromuzda altı Raportör, üç Sekreter  ve yirmi altı Röntgen Teknisyeni bulunmaktadır.

Raportörler:

 • Meral ALKAN
 • Fatma GÖKCE
 • Muhammer Coşkun
 • Nilgün SAYILI
 • Selma ŞENTÜRK
 • Ayşe DEMİR

Sekreterler:

 • Nur YANIK
 • Nurcan KARABULUT
 • Aysun YILMAZ

 

Teknik Personel:

 • Adil ÇELİK
 • Çetin ÖZTÜRK
 • Dilek PAMPAL
 • Elvan GÜVEN
 • Emin KURT
 • Emine ÖZSOY
 • Emre Şükrü AYAN
 • Furkan ASAN
 • Gülcan ACAR
 • Güldan KÜÇÜKKAYA
 • Gülseren USLU
 • Kurtuluş DOĞANAY
 • Mehmet ASLAN
 • Musa ÖZSAVRAN
 • Necmiye KIRCA
 • Nermin BALCI
 • Nuran YAPICI
 • Samet SINIKÇI
 • Selda AKTAŞ
 • Sevinç YAPRAK
 • Şuheda ARICI
 • Ufuk CENGİZ
 • Ufuk YILDIZ
 • Vedat PAMPAL
 • Volkan KÖKCÜ
 • Yunis SARIÖZ

Hemşireler:

 • Dilek BÜYÜKOĞLU
 • Betül TURAL

 

 

Fiziksel Altyapı ve Donanım:

Radyoloji Anabilim Dalı A Blok B-1 kat ve C Blok B-1 katta yer alan iki Departmanda faaliyet göstermektedir. Radyoloji Anabilim Dalı’nın kullanımına ait 2 adet Bilgisayarlı Tomografi Ünitesi, 2 adet Manyetik Rezonans Görüntüleme Ünitesi, Mamografi Ünitesi, Kontrastlı Röntgen Ünitesi, 2 adet Röntgen ve 1 adet Acil Röntgen Ünitesi,  3 adet Ultrasonografi-Renkli Doppler Ultrasonografi Ünitesi, Öğretim Üyesi odaları, 1 adet Film Değerlendirme odası, 2 adet Raportör odası, Asistan ve Teknisyen odaları, film-sonuç dağıtım ve randevu sekreteryası yer almaktadır.

 

Kullandığımız cihazlardan bazıları şunlardır:

Phlips Ingenia 1.5T MRG Cihazı

Phlips Intera Master 1.5T MRG Cihazı

Toshiba Activion 16 kesitli MDBT Cihazı

Siemens Somatom Spirit 2 kesitli BT cihazı

Siemens Acuson S3000 Renkli Doppler Ultranografi Cihazı

GE Logic 9 Renkli Doppler Ultranografi Cihazı

Samsung H60 Renkli Doppler Ultranografi Cihazı

FujiFilm Amulet Innovality Mammografi Cihazı ve Stereotaksi Aparatı

1 adet Tele Diyagnost  Dijital Rontgen Cihazı

1 adet Trauma Diyagnost Acil Rontgen Cihazı

1 adet Dijital Röntgen Sistemi

1 adet CR Röntgen Sistemi

Mini Packs sistemi

Başlıca Araştırma Alanları:

Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi

Kas İskelet sistemi Radyolojisi

Toraks ve Meme Radyolojisi

Abdominal Radyoloji

Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi

Anjiografi ve Girişimsel Radyoloji

 

Dersler:

I.Tıp Fakültesi Dönem III-Dönem V:

1.Gastrointestinal Ders Kurulu

Özefagus Radyolojisi

Mide Radyolojisi

İnce Barsak Radyolojisi

Kalın Barsak Radyolojisi

Karaciğer Radyolojisi

Fokal Karaciğer Kitleleri

Diffüz Karaciğer Hastalıkları

Pankreas Radyolojisi

Safra Kesesi Radyolojisi

Görüntüleme Yöntemleri:

2.Dolaşım-Solunum Sistemi Ders Kurulu

Akciğer Grafisi Değerlendirme

Solunum sistemi Hastalıkları Radyolojisi

Kalp Hastalıkları Radyoloji

Görüntüleme Yöntemleri

3.Endokrin sistem Ders Kurulu

Hipofiz ve Sellar  Bölge Hastalıkları   Radyolojisi

Tiroid ve Paratiroid Hastalıkları Radyolojisi

Adrenal Gland Hastalıkları Radyolojisi

Meme Hastalıkları Radyolojisi

Görüntüleme Yöntemleri

4.Ürogenital Sistem Ders Kurulu

Renal Hastalıklar Radyolojisi

Prostat Radyolojisi

Testis Radyolojisi

Jinekolojik Radyoloji

Obstretrik Radyoloji

Görüntüleme Yöntemleri

5.Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Ders Kurulu

Santral Sinir Sistemi Hastalıkları Radyolojisi

Göz Hastalıkları Radyolojisi

Görüntüleme Yöntemleri

6.Kas ve İskelet Sistemi Ders Kurulu:

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Radyolojisi

Görüntüleme Yöntemleri

Comments are closed.