Anasayfa

Yükseköğretimdeki eğitim, araştırma ve yönetimin kalitesinin geliştirilmesi ve yükseköğretimin yaygınlaştırılması konularında bilimsel araştırmalarda bulunmak, stratejiler geliştirmek ve projeler üretmek amacıyla kurulan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 22.02.2011 tarih ve 1198-008071 sayılı yazısı ve 16.02.2011 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı ile uygun görülen Merkezimizin 26/03/2011 tarih ve 27886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği” çerçevesinde;

a) Yükseköğretimin yaygınlaştırılması ve kaliteli bir biçimde yapılması için araştırmalar yapmak ve bu konuda yapılan araştırmaları kamuoyuna duyurmak,
b) Özellikle Avrupa’da yükseköğretim alanı oluşturmayı amaçlayan Bologna Süreci ve dünyada yükseköğretim konusundaki gelişmeleri dikkate alarak Türkiye’de yükseköğretimin geliştirilmesi ve reformu konusunda projeler yapmak,
c) Yükseköğretimde kalitenin belirlenmesi ve sürdürülmesi için tüm alanlara uygulanabilecek akademik standartlar belirlemek,
ç) Yükseköğretimde daha kaliteli eğitim hizmetleri verilmesi için öğretim elemanlarına eğitim vermek ve gerekirse eğitim hizmetleri konusunda öğretim elemanlarına yurtdışında doktora sonrası araştırma yapma imkanı sunmak ve araştırma bursları vermek,
d) Üniversitelerin eğitim kalitesi ve araştırma performanslarını araştırmak ve tüm alanlar için  sıralamasını yaparak periyodik olarak yayınlamak,
e) Yükseköğretim hizmeti veren kurumlara danışmanlık hizmeti vermek,
f) Yükseköğretim konularında devlet kurumları ve özel kuruluşlar arasında işbirliğinin geliştirilmesi için aracılık yapmak,
g) Yükseköğretimde yeni modeller ve yeni kavramları kullanarak yükseköğretim kurumlarındaki etkinliği artırmak,
ğ) Üniversitenin eğitimine ve araştırmalarına  katkıda bulunan akademisyenlere ödül vermek,
h) Yükseköğretim konusunda bölgesel, ulusal ve uluslararası programlar hazırlamak ve  dersler vermek; seminer, sempozyum, panel ve konferans gibi etkinlikler düzenlemek,
ı) Merkezin amaçlarına uygun Rektör tarafından verilen diğer görevleri yapmak,faaliyetlerini yürütmektedir.

YAYINLAR

Bilimsel Dergi

 1- Yükseköğretim ve Bilim Dergisi (Journal of Higher Education and Science).

 http://www.higheredu-sci.org/  (ISSN : 2146-5959)

 

 

Türkiye’de ve dünyada yükseköğretimdeki güncel sorunların ve çözüm önerilerinin; öğretim stratejilerinde yeniliklerin, bilim ve teknolojide yeni yönelimlerin ve gelişmelerin ileri sürüldüğü ve tartışıldığı makaleler yayımlamak, bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak, bölgemizde (Balkan ve Karadeniz Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri, v.b.) uluslararası ve saygın bir bilimsel medya olmayı amaçlayan dergimiz yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanmak üzere 2011 yılında yayın faaliyetlerine başlamıştır.

Comments are closed.